Tel: +46 11-19 18 80
E-post: info@jhnordsmaskin.se
​​​​​​​

KVALITET

Verksamhetspolicy

J H Nords Maskin AB:s viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet som uppnås genom ständigt utvecklat samarbete med kunderna samt investeringar i ledande innovativ teknik och kompetent personal.
Före att uppfylla kundernas krav. förväntningar och behov förväntas J H Nords Maskin AB:
  • Leverera produkter och tjänster i avtalad tid.
  • Leverera produkter med efterfrågade egenskaper.
  • Utveckla ledningssystemet och arbeta med ständiga förbättringar
J H Nords Maskin Ab ska leva upp till lagar och andra krav för att säkra en god yttre miljö och ett bra arbetsklimat. En regelbunden indentifiering och hantering av miljö- och arbetsmiljörisker sker i verksamheten för att förebygga skador och ohälsa. För att minska påverkan på den yttre miljön arbetar J H Nords Maskin AB med energieffektivsering och säker hantering av kemikalier.
hamta 1 hamta 1
hamta 1

Kvalitetssystemet på Nords Maskin har godkänts av
​Intertek Certification AB enligt ISO9001:2015.