kvalitet

Verksamhetspolicy


Nords Maskin jobbar i huvudsak med legotillverkning i korta eller medellånga serier. Vårt viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet som uppnås genom att ständigt utveckla samarbetet med kunderna samt investeringar i ledande innovativ teknik och kompetent personal.

För att uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov fordras att Nords Maskin AB:
  • levererar produkter och tjänster i avtalad tid.
  • levererar produkter med efterfrågade egenskaper.
  • utvecklar ledningssystemet och arbetar med ständiga förbättringar.
Nords Maskin Ab ska leva upp till lagar och andra krav för att säkra en god yttre miljö och ett bra arbetsklimat. En regelbunden identifiering och hantering av miljö- och arbetsmiljörisker sker i verksamheten för att förebygga skador och ohälsa. För att minska påverkan på den yttre miljön arbetar Nords Maskin AB med energieffektivisering och säker hantering av kemikalier.

Har du frågor och vill veta mer om Nords Maskin AB?


Välkommen att kontakta oss direkt på:
​​​​​​​
Telefon: +46 11-19 18 80​
E-post:  joakim.nord@jhnordsmaskin.se​​​​​​​

Adress:
​Exportgatan 20, 
602 28 Norrköping