Tel: 011-19 18 80      E-post: info@jhnordsmaskin.se
SDFSDFSDFSDF
SDFSDF
  • logga
  • pMaskin och produktbilder 043
  • pR0010204
  • pR0010213
  • 155 1
  • R0010244
  • R0011285

 VÄLKOMMEN TILL NORDS MASKIN AB!

Nords Maskin är specialiserade på flexibel legotillverkning i korta och medellånga serier.
Med hjälp av CAD/CAM och erfaren personal fräser och svarvar vi mycket komplicerade
detaljer med snäva toleranser.


EN ENGAGERAD SAMARBETSPARTNER!